Marketing 7p – co oznacza to pojęcie?

Mężczyzna planuje na laptopie marketing 7p

Marketing jest jedną z najważniejszych kwestii związanych ze sprzedażą produktu przez przedsiębiorstwo. Niezwykle istotne jest, aby w odpowiedni sposób zaplanować strategię marketingową, która pomoże zrealizować określone założenia sprzedażowe. Jednym z pojęć związanych z tym działaniem jest marketing 7p.

Marketing mix 7P – elementy

Marketing mix 7p składa się z siedmiu elementów, które według twórców są kluczowe do jak najlepszego marketingu i sprzedaży produktu. Są to cztery podstawowe elementy, które zostały wprowadzone już w 1960 roku oraz trzy kolejne, o które zostały one rozszerzone w kolejnych latach. W ten sposób otrzymano pełny obraz strategii, która przynosi efekty w postaci wysokich wyników. Kompozycja marketingowa składa się z następujących elementów:

  • Produkt;
  • Cena;
  • Miejsce;
  • Promocja;
  • Ludzie;
  • Procesy;
  • Świadectwo materialne.

Produkt w Marketing 7P

Jest to jedna z podstaw Marketing mix 4P oraz 7P. Zakłada wszystkie cechy, jakie składają się na produkt, który planujemy sprzedać. Jego parametry fizyczne, wygląd oraz korzyści, jakie wynikają z jego posiadania z punktu widzenia klienta. 

Cena w 7P

W marketingu mix 7P cena powinna być ustalona w jak najbardziej optymalny sposób. Powinna być wyważona i brać pod uwagę koszty, jakie wynikają z wytworzenia produktu oraz ceny u konkurencji. Odpowiednio dobrana cena wzbudza zainteresowanie klienta. Jeżeli jest dla niego korzystna, z chęcią powierzy nam swoje pieniądze za dobrej jakości produkt.

Miejsce w Marketingu mix 7P

Zakłada strategię postępowania przedsiębiorstwa w zakresie sposobu rozmieszczenia produktów. Zakładamy tutaj miejsca, gdzie będzie on rozprowadzany oraz rozważamy na jakie lokalizacje dystrybucja będzie zwiększana w miarę rozwoju produktu. Jest to niezwykle istotny element, ponieważ od niego zależy również cena, jaką ustalimy dla produktu. W zależności od lokalizacji, może ona się różnić.

Promocja

Pod tym hasłem w marketingu mix 7P kryją się możliwości, w jaki przedsiębiorstwo będzie pozyskiwać klientów. Może to być wybór miejsc reklamy internetowej, decyzja dotycząca prowadzenia mediów społecznościowych lub reklama u osób zajmujących się twórczością internetową. Promocja jest bardzo ważnym aspektem marketingu, ponieważ umożliwia pozyskiwanie nowych potencjalnych użytkowników produktu.

Ludzie a kompozycja marketingowa 7P

Jest to element z zakresu public relations zakładający zarówno kontakt z osobami pracującymi w firmie jak i potencjalnymi klientami. W ten sposób można kontrolować sprzedaż produktu na wszystkich etapach jego produkcji. W tym elemencie są również zawarte liczne szkolenia kadry pracowniczej, które podnoszą jakość usługi, jaką jest obsługa klienta podczas sprzedaży produktów.

Świadectwo materialne

Oprócz dobrej promocji oraz dbałości o wysokiej jakości obsługę klientów i sprzedaż produktów, należy zadbać o spójność wizerunkową marki. Zarówno logo, kolorystyka strony, a nawet czcionka powinny być ze sobą powiązane i tworzyć całość, która będzie pozytywnie oddziaływać na odbiorców, jakimi są klienci.

Procesy

Marketing 7P zawiera w swojej koncepcji również analizę wszystkich elementów procesów, które wpływają na sprzedaż produktu. Zaczynając od promocji, a kończąc na obsłudze klienta podczas sprzedaży produktów przedsiębiorstwa. Teb element zawiera analizę zachowań, struktur oraz etapów, które wpływają korzystnie lub niekorzystnie na sprzedaż produktu. Jest kluczowym elementem marketingu, ponieważ to od dobrej analizy, a następnie odpowiedniego wdrożenia zmian zależy, w jakim stopniu sprzedaż będzie postępować w odpowiednim tempie.