8 kluczowych obowiązków księgowej

Obowiązki księgowej

Księgowa ma bardzo duży zakres obowiązków i w zależności od firmy, będzie miała nieco inne zadania do wykonania. Być może, pomimo ukończonych studiów z księgowości, zaistnieje potrzeba doszkolenia się we własnym zakresie. Dobrze, gdy pracodawca sam zapewni odpowiednie kursy, by mieć w pełni wyspecjalizowaną osobę na stanowisku księgowej. Ten artykuł podpowie pracodawcy, na co może liczyć i o jaką pomoc może poprosić swoją księgową.

Co przewiduje system nauczania na studiach licencjackich o kierunku księgowość?

Studia pierwszego stopnia przygotują studenta do podstawowych zadań w dziale księgowości. Będą do nich należeć np.:

 • wyliczanie pensji pracownikom;
 • umiejętność planowania i raportowania finansowego w przedsiębiorstwie:
 • ocena sytuacji finansowej firmy;
 • dokonanie oceny wartości firmy;
 • rozumienie sprawozdań finansowych.

Oprócz tego każdy student dobiera sobie konkretną niszę specjalności, która będzie potwierdzona na certyfikacie. W zależności od specjalizacji kandydatka może przejąć dodatkowe obowiązki księgowej, np. w zakresie prawa pracy, prawa ubezpieczeń, prawa podatkowego lub pracy bazujących na danych finansowych i księgowych. Inna absolwentka może być biegła w tajnikach analizy finansowej razem z elementami zarządzania.

Pracodawca określa konkretne obowiązki księgowej już na starcie

Dobrze przeprowadzona rekrutacja w przedsiębiorstwie jest sukcesem wyboru najlepszej kandydatki na księgową. Jeżeli podczas rozmowy kwalifikacyjnej pracodawca przedstawi swoje oczekiwania wobec kandydatki, pozna jej możliwości. Będzie miał pogląd, czy dana osoba da sobie radę bez dodatkowych szkoleń. Znając zakres wyuczonych umiejętności kandydatki, przedsiębiorca będzie mógł ustalić dla niej konkretne obowiązki księgowej. Zaowocuje to harmonijną współpracą bez zbędnych nieporozumień, niszczących dobre relacje szefa i pracownika.

Znacznie więcej można wymagać od osoby po studiach drugiego stopnia oraz doświadczonej księgowej, mającej wieloletni staż pracy, aczkolwiek i tutaj ważne jest dobre rozpoznanie posiadanych umiejętności, popartych doświadczeniem. W każdej firmie księgowość może odbiegać od standardowej normy. Dlatego w ogłoszeniu poszukiwania księgowej należy wypisać oczekiwania względem niej.

Czego pracodawca może wymagać od magistra księgowości?

Absolwent studiów drugiego stopnia o kierunku księgowość to już poważny ekspert. Ma on bowiem ugruntowaną wiedzę zdobytą podczas nauki na studiach pierwszego stopnia. Dodatkowo uzyskał nowe specjalistyczne kwalifikacje. Tutaj już są zgłębione procesy makroekonomiczne i finansowe przedsiębiorstw i państw na poziomie międzynarodowym i UE. Takiej osobie można bez obaw powierzyć obowiązki głównej księgowej.

Księgowa z tytułem magistra poradzi sobie w stawianiu trafnych diagnoz zjawisk i procesów występujących w obszarze finansów i rachunkowości. Z powodzeniem można powierzyć jej sporządzanie sprawozdań finansowych. Początkujący przedsiębiorca może skorzystać z pomocy przy opracowywaniu skutecznego biznesplanu.

Czego może wymagać przedsiębiorca od księgowej? Oto 8 kluczowych obowiązków!

Przedsiębiorca może wymagać od księgowej:

 1. sporządzania sprawozdań finansowych,
 2. księgowania dokumentów,
 3. księgowania i wyliczania rezerw, podatku odroczonego, rozliczeń międzyokresowych kosztów itd.,
 4. prowadzenia ewidencji księgowych,
 5. przygotowywania sprawozdań,
 6. przygotowywania deklaracji podatkowych,
 7. współpracy z US, ZUS, GUS, NBP,
 8. przygotowywania przelewów bankowych.

Na jakie dodatkowe obowiązki księgowej może liczyć przedsiębiorca?

Księgowa i jej obowiązki
Źródło: Pexels.com

Oprócz wyżej wymienionych, księgowa jest w stanie przygotować plany i budżety finansowe, a także zarządzać aktywami i pasywami firmy. W porę może zauważyć załamanie pozycji na rynku przedsiębiorstwa i temu zapobiec, chociażby informacją do przełożonego. Główna księgowa potrafi rozplanować swoje obowiązki, jednocześnie świadomie dzielić je na inne osoby pracujące w dziale księgowości.

Nie należy patrzeć wyłącznie na tytuł kwalifikacyjny kandydatki na stanowisko księgowej. Nawet osoba po licencjacie potrafi dać sobie radę z obowiązkami głównej księgowej, jeżeli poszerzyła swoje kwalifikacje na drodze dodatkowych kursów i szkoleń bądź zdobyła je w trakcie stażu lub podczas pracy zawodowej gruntującej jej praktykę. Wówczas i ona będzie w stanie przejąć obowiązki głównej księgowej. Kandydatka na księgową, oprócz zdobytych na studiach kwalifikacji i umiejętności, powinna budzić zaufanie, być uczciwa i lojalna, a także doskonale zorganizowana.

Jeśli pragniesz dowiedzieć się, na jakie zarobki liczyć może księgowa przeczytaj artykuł na http://www.finansor.pl/ksiegowa-zarobki-na-jakie-liczyc-mozna-w-tym-zawodzie.

Artykuł napisała:
Beata Goździk – copywriterka.
Pasjonatka kultury i sztuki.