Ulga B+R – jak z niej korzystać?

Obliczanie na laptopie ulgi B+R

Na rynku pojawiają się liczne innowacyjne rozwiązania mające na celu pomoc przedsiębiorstwom w rozwoju. Jedno z takich rozwiązań to ulga B+R, która pozwala na odliczenie od podatku dochodowego kosztów poniesionych na działalność naukowo-rozwojową, obejmującą szereg prac i projektów.

Wśród wyżej wymienionych prac rozróżnia się te, przyczyniające się do powstania wszelkiego rodzaju nowych usług czy produktów, jak i do ulepszania tych już obecnych.

Ulga B+R – czym są koszty kwalifikacyjne?

Oszczędności pozyskane wskutek skorzystania z ulgi B+R mogą być spore, a wpływa na nie przede wszystkim wysokość poniesionych kosztów na działalność naukowo-rozwojową, które muszę być wyodrębnione w rocznym rozliczeniu podatkowym. Do kosztów kwalifikacyjnych zalicza się koszty poniesione na rzecz korzystana z aparatury badawczej, usług doradczych czy realizacji konkretnych zadań zleconych innym jednostkom. Również wydatki związane z zaopatrzeniem się w niezbędne materiały i surowce to koszty kwalifikacyjne. Co więcej, ulga B+R daje przedsiębiorcom możliwość złożenia wniosku o zwrot gotówkowy.

Ulga B+R – jak prawidłowo się rozliczać?

Wiele przedsiębiorstw boryka się z problemem błędów i nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych, które powodują straty finansowe. Aby zminimalizować ryzyko podatkowe, warto skorzystać z pomocy ekspertów. Z tego względu przedsiębiorcy często powierzają weryfikację rozliczeń podatkowych firmom outsourcingowym. Audyt podatkowy to narzędzie pozwalające na weryfikację czy przedsiębiorstwo stosuje się do przepisów prawa podatkowego. Umożliwia ono również wykrycie ryzykownych obszarów i oszacowanie ewentualnych strat w przypadku wystąpienia nieprawidłowości. Taka usługa wykonywana jest w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych, podatku VAT, podatku od czynności cywilnoprawnych i od nieruchomości.

Z ulgi B+R skorzystać może przedsiębiorstwo, które ponosi koszty na rzecz działalności naukowo-rozwojowej, natomiast w prawidłowym rozliczeniu podatkowym profesjonalną pomoc zapewnia audyt podatkowy.