Jakie korzyści daje integracja systemów IT?

Integracja systemów IT w firmie

Systemy informatyczne używane są obecnie bardzo często w wielu firmach. Tam, gdzie stosuje się różne rozwiązania IT, warto pomyśleć i ich integracji.

Za pomocą systemów informatycznych przedsiębiorstwo może funkcjonować jeszcze efektywniej. Obecnie firmy mają do dyspozycji pełną paletę rozwiązań – od systemów uniwersalnych jak ERP aż do tych dedykowanych, na przykład jak systemy magazynowe czy transportowe. Ponadto firma może korzystać z rozwiązań zewnętrznych, na przykład oferowanych przez dostawców, handlowców, kurierów. Aby prowadzić firmę efektywniej w gąszczu tak wielu rozwiązań, ważna jest integracja systemów IT. Co warto o niej wiedzieć?

Czym jest integracja systemów informatycznych?

Pod pojęciem jak integracja systemów informatycznych znajduje się proces służący do stworzenia swoistego pomostu pomiędzy dwoma lub większą liczbą systemów informatycznych, aby mogły one efektywnie działać na bazie tych samych baz danych i dzielić swoje funkcjonalności.

Dzięki przeprowadzeniu integracji systemów informatycznych przedsiębiorca może efektywniej korzystać z różnych rozwiązań, ponieważ mogą one ze sobą współpracować. To przekłada się następnie na szereg korzyści związanych z korzystaniem z różnorodnych rozwiązań IT.

Integracja systemów IT – kiedy warto?

Najczęściej integracja systemów informatycznych prowadzona jest wtedy, gdy w firmie wdraża się nowe rozwiązania informatyczne. W takiej sytuacji wcale nie trzeba rezygnować z używanego dotychczas systemu, natomiast poprzez integrację można połączyć go z nowym. Dzięki temu mogą one efektywnie uzupełniać swoje działanie, a także redukować koszty związane z użytkowaniem systemów IT.

Bardzo często integracja systemów IT kojarzona jest z największymi firmami, lecz warto wskazać, że przeprowadzona może być ona także w mniejszych przedsiębiorstwach. Nic zatem nie stoi na przeszkodzie, aby integracja odbyła się w firmie małej, która wymaga jednak wykorzystania kilku współpracujących ze sobą systemów informatycznych.

Jak przebiega integracja systemów informatycznych?

Za przeprowadzenie integracji systemów IT odpowiadają firmy informatyczne, które w tym zakresie mają duże doświadczenie i są w stanie zapewnić swoim klientom kompleksowe wsparcie.

Integracja systemów jest prowadzona w zależności od ich typu oraz oczekiwanych efektów. Stąd też duże znaczenie mają także systemy, jakie mają być poddane procesowi integracji. Zdarza się, że nie zawsze współpracują one ze sobą dobrze, stąd też zadaniem firmy integrującej systemy jest stworzenie optymalnych rozwiązań wspomagających ich działanie.

Przeprowadzona może być ona jako integracja jednostronna albo dwustronna:

  • Jednostronna integracja powoduje, że dane z jednego systemu płyną w kierunku drugiego systemu, zatem jeden system je wysyła, a drugi odbiera.
  • Dwustronna integracja powoduje, że systemy współpracują ze sobą w zakresie wysyłania i odbierania danych, czyli każdy z nich może je pobierać oraz przekazywać do kolejnego.

Dlaczego warto zdecydować się na integrację systemów IT?

Dzięki możliwościom, jakie daje integracja systemów IT, przedsiębiorstwo, które decyduje się na takie rozwiązanie, może dużo zyskać. Jakie są najważniejsze korzyści związane z przeprowadzeniem integracji systemów informatycznych?

Przede wszystkim integracja zapewnia efektywne działanie wszystkich rozwiązań informatycznych wykorzystywanych w firmie. Mogą one razem pracować na tej samej bazie danych, dzielić się danymi oraz wspomagać swoje funkcjonowanie w zróżnicowanych obszarach. Dzięki temu praca może odbywać się efektywniej.

Integracja pozwala także na zredukowanie kosztów, ponieważ pozwala ona na korzystanie z dotychczasowych rozwiązań uzupełnionych o nowe bez konieczności przeprowadzania całkowicie nowego wdrożenia. Dodatkowe oszczędności niesie ze sobą korzystanie ze sprawnie funkcjonujących systemów wspomagających działalność firmy.

Wobec tego integracja systemów IT pozwala na uzyskanie wielu korzyści w każdym przedsiębiorstwie, które chciałoby skutecznie korzystać z wielu rozwiązań informatycznych.