Jak przechowywać dane – kolokacja i inne rozwiązania

Mężczyźni stoją przy serwere który przechwuje dane firmy

Obecnie możliwości w zakresie wyboru sposobu przechowywania danych firmowych jest wiele. Przyjrzyjmy się tym najpopularniejszym i przeanalizujmy ich mocne oraz słabe strony. Czy warto kupować własny serwer? A może lepszym wyborem jest chmura firmowa? Sprawdzamy!

Dostępne rozwiązania

Jak wspomnieliśmy, dostępnych rozwiązań jest wiele. Zdecydowanie najczęściej wybierane jest jedno z trzech:

  • chmura dla firm,
  • własna serwerownia,
  • kolokacja.

Każde z wymienionych rozwiązań, zarówno chmura dla firm, jak i własna serwerownia oraz kolokacja mają swoje mocne strony. Wszystkie posiadają też pewne wady. Przyjrzyjmy się im i sprawdźmy, na którą opcję najlepiej się zdecydować.

Chmura dla firm

Pierwsze z dostępnych rozwiązań to chmura dla firm. Jest to usługa polegająca na udostępnianiu przestrzeni serwerowej przez jej właściciela. W praktyce usługę tę świadczą wyspecjalizowane firmy posiadające serwerownie. W ramach usługi chmury pozwalają one użytkownikom umieścić dane na serwerach. W zależności od wybranej opcji firma może dzielić serwer z innymi przedsiębiorstwami lub dysponować całym serwerem. Chmura dla firm to często wybierana opcja głównie ze względu na wygodę, jaką daje przerzucenie obowiązku zajmowania się serwerami na zewnętrzne centrum danych. Ponadto dane są bezpieczniejsze, kiedy znajdują się w rękach profesjonalistów. Jakby tego było mało, użytkownik ma możliwość korzystania z dodatkowej mocy obliczeniowej.

Własna serwerownia

Kolejne rozwiązanie to własna serwerownia. Polega to na zakupie serwerów na własność i umieszczeniu ich w pomieszczeniu firmowym. Zaletą tego rozwiązania jest poczucie większej kontroli nad danymi. W końcu użytkownik cały czas ma serwery na oku. Jednak minusem jest konieczność samodzielnej organizacji przestrzeni. Ponadto trzeba sprawować nadzór techniczny nad serwerami. Do tego niezbędni są specjaliści. Warto również wspomnieć o konieczności zorganizowania fizycznych zabezpieczeń serwerów.

Serwerownia danych w firmie

Kolokacja, czyli rozwiązanie pośrednie

Niektórym przedsiębiorcom zależy na posiadaniu własnych serwerów. Mają oni wtedy większe poczucie kontroli nad danymi oraz mogą w dowolnym momencie zmienić ich położenie. Może to mieć znaczenie na przykład wtedy, kiedy zmieniana jest siedziba firmy. Jednocześnie przedsiębiorcy często nie chcą brać na siebie odpowiedzialności za nadzór nad serwerami, bądź też nie chcą samodzielnie tworzyć serwerowni ze względu na konieczność dużego nakładu pracy oraz sporego wydatku. Wtedy najlepszym rozwiązaniem jest kolokacja.

Jeśli chodzi o kolokację, polega ona na współpracy z zewnętrznym centrum danych, jednak nie tyle w zakresie udzielania przestrzeni na serwerach, co przestrzeni serwerowni. Najemca wstawia swój serwer do przestrzeni udostępnionej mu przez zewnętrzną firmę. Jakie są korzyści tego rozwiązania? Przede wszystkim w centrum danych panują odpowiednie warunki dla serwerów. Mowa tutaj choćby o właściwej temperaturze i wilgotności. Co więcej, nad pomieszczeniem sprawowany jest ciągły nadzór fizyczny. Można również uzyskać dostęp do szybkiego łącza internetowego o dużej przepustowości. Niewątpliwie w wielu przypadkach kolokacja to najlepsze rozwiązanie.