Czym jest payroll?

Mężczyzna w firmie zajmuje się outsourcingiem

Artykuł sponsorowany.

Współpraca z podmiotem zewnętrznym jest rozwiązaniem wybieranym przez wielu przedsiębiorców. Jedną z usług w ramach outsourcingu stanowi obsługa kadr i płac. Warto wiedzieć, na czym ona polega.

Outsourcing kadr

Outsourcing kadr stanowi rozwiązanie dla firmy, pragnącej osiągnąć przewagę nad innymi przedsiębiorstwami, działającymi w danym sektorze rynkowym. Odpowiednia koordynacja zadań realizowanych przez zatrudnione osoby ma bowiem bezpośrednie przełożenie na jakość oferowanych usług i wprowadzanych produktów. Outsourcing obejmuje operacje skoncentrowane wokół administracji kadrowej. Zewnętrzny podmiot odpowiada m.in. za prowadzenie akt osobowych oraz przygotowanie dokumentacji pracowników. Organizuje on także szkolenia BHP i nadzoruje ewentualne zwolnienia. Współpraca z podmiotem zewnętrznym odciąża właściciela firmy w sektorze raportów wymaganych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Poza podstawowymi usługami outsourcing kadr obejmuje często rozliczanie czasu pracy, bazujące na nowoczesnym systemie RCP.

Outsourcing płac

Payroll to synergiczny model obejmujący, poza obsługą kadr, także nadzór płac. Podmiot zewnętrzny może zatem koordynować kwestie pracownicze oraz sprawy związane z naliczaniem obowiązkowych wynagrodzeń. Wszelkie procesy płacowe przeprowadzane są z uwzględnieniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Payroll stanowi usługę dedykowaną podmiotom gospodarczym w każdym obszarze. Wynagrodzenia dla wszystkich pracowników oraz instrukcje niezbędne do realizacji płatności przygotowywane są przez zewnętrzny podmiot, dzięki czemu właściciel firmy może skupić się na innych zadaniach biznesowych.

Zalety i wady

Payrolling Poland to usługa, z której korzysta wielu przedsiębiorców. Współpraca z podmiotem zewnętrznym stanowi bowiem tańsze rozwiązanie niż wydzielenie w obrębie struktury firmy działu odpowiadającego za HR i naliczenie wynagrodzeń pracowniczych. Payroll pozwala również zaoszczędzić czas potrzebny na realizację obowiązków w ramach obsługi kadr i płac. Wśród wad takiego rozwiązania należy wskazać jedynie obawy związane z bezpieczeństwem i poufnością przekazywanej dokumentacji. Większość outsourcerów oferuje jednak swoje usługi, gwarantując ochronę danych i wszelkich formalności.

Payroll to świetne rozwiązanie dla przedsiębiorców, pragnących skoncentrować się na efektywnej realizacji procesów biznesowych. Warto zatem skorzystać z tej usługi.