OSINT, czyli czym jest biały wywiad

Mężczyzna szuka informacji na temat białego wywiadu

Biały wywiad, który inaczej określany jest mianem Open Source Intelligence, to nic innego jak forma wywiadu gospodarczego, którego celem jest zebranie informacji z ogólnodostępnych źródeł. Dzięki temu jest to forma całkowicie legalna – materiały pozyskiwane są bowiem głównie z social mediów czy innych środków masowego przekazu. Kto i w jakim celu wykorzystuje OSINT? Tego między innymi dowiesz się z poniższego artykułu, poświęconemu tej metodzie pozyskiwania informacji. Zapraszamy do lektury!

Zacznijmy od tego, że OSINT wykorzystuje się zarówno w wywiadzie państwowym, jak i gospodarczym. Biały wywiad w przeciwieństwie do wywiadów czarnych (czyli np. podsłuchów, obserwacji) jest narzędziem bardzo etycznym. Kluczem w zdobywaniu informacji jest bowiem ich jawność – zwłaszcza tych, które użytkownicy zostawiają po sobie w Internecie. Między innymi dlatego tak często stosowany jest w biznesie: popularne benchmarki i analizy rynku można bowiem uznać za jego części składowe.

Co należy do białych źródeł, a co nie?

Wywiadowcy najczęściej sięgają po informacje z tzw. życia publicznego, Internetu (po którym chociażby wypowiedzi przedstawicieli rządu lub zarządów firm rozchodzą się jak świeże bułeczki) czy prasy. Do białych źródeł należy także wszelka ogólnodostępna dokumentacja, którą muszą przedstawić przedsiębiorstwa według prawa istniejącego w danym kraju, sądowe ogłoszenia upadłości, ale też marketingowe raporty, informatory czy wszelkiego rodzaju analizy.

 

Gdzie wykorzystuje się OSINT i w jakim celu?

Biały wywiad w biznesie pozwala na monitorowanie nie tylko środowiska zewnętrznego firmy, konkurencji, ale także tego, co dzieje się w jej środku. OSINTowi mogą podlegać nawet jej pracownicy. Oprócz firm, OSINT mogą stosować także banki np. do weryfikacji wniosków kredytowych, a nawet komornicy, którzy mogą wykorzystywać jawne źródła do poszukiwania aktywów i pasywów osób zadłużonych. Z kolei rząd może wykorzystywać biały wywiad do analizowania bieżącej sytuacji polityczno-gospodarczej w kraju, ale i tworzenia strategii kierowania państwem w konkretnej sytuacji.

Z jakich narzędzi korzystają OSINTowcy?

Warto wiedzieć, że osoby wykonujące OSINT z pewnością na tapet wezmą wyszukiwarkę Google, a w niej wszystko, co potencjalnie może przydać się do sporządzenia konkretnej analizy. Kolejnymi miejscami, które zawierają szereg przydatnych informacji są Krajowy Rejestr Sądowy, monitoring mediów, notowania giełdowe, narzędzia umożliwiające sprawdzenie numeru VIN, a nawet mapy i zdjęcia satelitarne.