Badanie znaku towarowego. To musisz wiedzieć!

Badanie znaku towarowego

Wiele osób myśli, że procedura badania czy ich nazwa jest wolna to czynność szybka i nieskomplikowana. Czy aby na pewno? W prawie nic nie jest tak proste jak się wydaje. Zastrzeżone znaki towarowe chronią markę na identyczność ale i podobieństwo. Błąd na tym etapie może Cię doprowadzić do poważnych problemów prawnych.

Po co w ogóle weryfikować znaki towarowe?

Sporo przedsiębiorców jest przekonanych o tym, że jeżeli mają już zarejestrowaną działalność gospodarczą, to urzędnik zweryfikował ich nazwę firmy. Inaczej mieliby problemy z formalnościami. Idąc tym tokiem myślenia zakładają, że rejestracja znaku towarowego to czysta formalność. Ot, kolejny formularz do wypełnienia.

Nic bardziej mylnego.
Ekspert z Urzędu Patentowego przy wstępnej analizie zgłoszonego znaku towarowego nie sprawdza, czy nie narusza on cudzych praw. Ocenia natomiast, czy dane oznaczenie może w ogóle pełnić funkcję znaku towarowego. Czyli już na tym etapie odmówi ochrony na nazwy opisowe typu eRowery.pl.
Zobacz również:

Jeżeli ekspert takich problemów nie zlokalizuje to publikuje zgłoszenie w Biuletynie Urzędu Patentowego. Wtedy zaczyna się okres sprzeciwowy. Trwa 3 miesiące. W tym czasie, właściciele kolizyjnych znaków mogą podjąć próbę zablokowania zgłoszenia. Jeżeli nie złożą sprzeciwu, nasz znak zostanie zarejestrowany.
Badanie pozwala odpowiedzieć na pytanie jakie są szanse na rejestrację znaku towarowego. Jeżeli rzecznik patentowy uzna, że dana nazwa lub logo w ogóle nie kwalifikuje się do ochrony może zasugerować zmiany. Czasami natomiast taka weryfikacja w ogóle pozwala uniknąć naruszenia prawa. Skoro nazwa klienta jest kolizyjnie podobna do znaku już chronionego to wchodząc z nią na rynek przedsiębiorca ryzykuje pozew i wieloletnie spory.

Badanie znaku towarowego przez rzecznika patentowego

Zlecając taką weryfikację rzecznikowi patentowemu masz pewność, że analizę robi osoba, która się na tym zna. Wykonuje on bowiem jeden z niewielu zawodów, który skupiony jest na wąskim wycinku prawa. W tym przypadku prawa własności przemysłowej.
Rzecznik patentowy ocenia czy występują bezwzględne bądź względne przeszkody rejestracji. Przykładem jest zakaz rejestrowania oznaczeń niedystynktywnych czy zawierających symbole narodowe. Nie uzyskach ochrony chociażby na nazwę „super usługi” albo logo z symbolem Polski Walczącej.
Znak towarowy nie może bezpośrednio wskazywać na oferowane towary/usługi. Oznaczenia mają być ich wyróżnikiem na rynku. Gdyby ktoś zastrzegł nazwę „smaczne lody” to zablokowałby innym uczestnikom rynku możliwość informowania o ich ofercie. W tym sensie ekspert rozpatrujący zgłoszenie staje się strażnikiem wolnego rynku. Weryfikuje co jest zgłaszane aby nikt nie dostał nadmiernego monopolu prawnego.

Poszukiwanie podobnych znaków towarowych.

Po wykluczeniu przesłanek, które kategorycznie wykluczają możliwość rejestracji znaku, rzecznik patentowy przechodzi się do badania przesłanek względnych. Tego ekspert z Urzędu Patentowego sam z siebie nie analizuje.
Potoczna ocena podobieństwa znaków towarowych różni się od analizy typowo prawnej. Znaki o identycznym wyglądzie nie będą podobne o ile dotyczą niepodobnych branż. Z drugiej strony kolizją będą oznaczenia które tylko częściowo mają taką samą nazwę.
Odnalezienie znaków identycznych lub podobnych w teorii wydaje się to bardzo proste. Przecież wystarczy tylko stwierdzić podobieństwo na pierwszy rzut oka, prawda? Otóż nie. Taka analiza wymaga sporo wiedzy i doświadczenia
Przykładowo za podobne uznano znaki LINDENER i LINDEBOOM oraz ENZO FUSCO i ANTONI FUSCO. Nie dopatrzono się jednak kolizji w znakach AGUSIA i AGATKA oraz COOL WATER i COOL RIVER.

Jak oceniać podobieństwo znaków towarowych?

Zasady oceny podobieństwa znaków towarowych nie są zapisane w przepisach. Te dopiero na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat wypracowały sądy. Czyli aby nie popełnić tutaj błędu, należy znać aktualne orzecznictwo. Gruntownie uczy się tego właśnie rzeczników patentowych.
Wnioski z analizy znaku mogą być pozytywne, negatywne lub częściowo negatywne. Często może okazać się, że konieczna będzie duża modyfikacja badanego znaku. Ma to na celu obejście kolizji i bezpieczne używanie marki na rynku.
Najczęściej to właśnie od rekomendacji zależy jakie kroki podejmie klient. Rzecznik patentowy jest w stanie wskazać najbardziej optymalne rozwiązanie. Z drugiej strony w przypadkach ewidentnej kolizji jedynym sensownym rozwiązaniem jest gruntowny rebranding. Skoro znak Klienta jest wyraźnie podobny do dużej, znanej marki, to kosmetyczne zmiany nic nie pomogą.

To czy przeciętny klient może się pomylić, zależy w dużej mierze też od poziomu jego uwagi. Inaczej zachowuje się osoba kupująca batonika a inaczej ta wybierająca samochód w salonie.

Dlaczego pomoc rzecznika patentowego jest tak istotna?

Nic nie stoi na przeszkodzie aby samodzielnie zgłosić znak towarowy do rejestracji. Musisz sobie jednak odpowiedzieć na pytanie po co to robisz. Jeżeli dla bezpieczeństwa to skuteczna rejestracja ci tego nie zapewni. Jeżeli są na rynku znaki podobne to i tam możesz zostać pozwany.
Robiąc badanie zdolności rejestrowej znaku, rzecznik patentowy bierze pod uwagę wszelkie możliwe przeszkody. Dokładnie analizuje każdy element znaku w oparciu o swoje doświadczenie. Często wychwytuje kolizje, których sam zgłaszający nie byłby w stanie zauważyć. Rzecznik po szczegółowej ocenie wskaże także szanse na zwiększenie powodzenia rejestracji zgłoszenia.
To wszystko minimalizuje ryzyko, że wpadniesz w problemy prawne.

Podsumowanie badania zdolności rejestrowej znaku

Badanie znaku towarowego jest bardziej wymagające niż się wielu osobom wydaje. Poszukiwania na identyczność są proste, ale znalezienie znaków podobnych oraz analiza ich kolizyjności, wymaga czasu, wiedzy i doświadczenia. Zadaj sobie pytanie czy możesz sobie pozwolić na błąd?
Ryzykujesz tym, że za kilka miesięcy lub lat zgłoszą się do ciebie prawnicy konkurenta. Co prawda mówi się, że życie uczy, że nieszczęścia przydarzają się innym, ale taniej jest przewidywać problemy, które mogą się pojawić. Nie ma konieczności rejestrowania swojej nazwy firmy, ale działanie bez pogłębionego badania to błąd, który czasami może nawet położyć firmę.