Restrukturyzacja długów – ochrona przed upadłością firmy

mężczyzna podpisuje dokumenty o restrukturyzacji długów

Wiele firm nie poradziło sobie z kryzysem, inne ucierpiały w efekcie kolejnych lockdownów. I dlatego przedsiębiorcy często stają przed dylematem, czy zdecydować się na ogłoszenie upadłości, czy też postawić na restrukturyzację firmy. W tym drugim wariancie można przetrwać na rynku. Sam wybór najlepszej opcji dla dłużnika zależy od prawnej formy przedsiębiorstwa oraz od struktury jej zobowiązań. Różnymi rodzajami zobowiązań są przykładowo zobowiązania kredytowe, zobowiązania zabezpieczone rzeczowo czy zobowiązania publiczno-prawne. Prawo restrukturyzacyjne od 1 grudnia 2021 przejdzie wiele zmian, które warto mieć na uwadze.

Czym jest restrukturyzacja długów?

Z zasady postępowanie restrukturyzacyjne https://kpr-restrukturyzacja.pl/ ma na celu uniknięcie upadłości. Przede wszystkim polega na podpisaniu układu z wierzycielami. Co istotne, z tego rozwiązania mogą korzystać nie firmy niewypłacalne oraz te, które prognozują problemy z płynnością finansową. Sprawne działania pozwalają uniknąć dodatkowych kosztów, jakie są związane z postępowaniem egzekucyjnym. Restrukturyzację określają główne czynniki od których jest ona zależna – ilość wierzycieli, suma zobowiązań i ich rodzaj, wielkość przedsiębiorstwa. Firma musi złożyć wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, w którym wykaże, że odbudowa firmy jest realna.

Czym jest upadłość przedsiębiorstwa?

Sama restrukturyzacja bywa ratunkiem dla firmy i może doprowadzić do spłaty wymagalnych zobowiązań pieniężnych oraz przetrwania kryzysu. Natomiast złożenia wniosku w toku postępowania upadłościowego wydaje się być zobowiązaniem, który wynika z obowiązujących przepisów. W ich rozumieniu przedsiębiorca musi w terminie 30 dni od wystąpienia stanu niewypłacalności złożyć stosowny wniosek. Dotyczy to więc niewypłacalnych dłużników będących przedsiębiorcami. Poza tym istnieje również druga definicja niewypłacalności  dla osób prawnych i ułomnych osób prawnych. Odnosi się ona do wartości majątku i wysokości zadłużenia. Ogłoszenia upadłości przez sąd jest możliwe wówczas, gdy przedsiębiorca ma przynajmniej dwóch różnych wierzycieli, a majątek niewypłacalnego dłużnika jest wystarczający, by pokryć koszty, z jakim związane jest postępowanie upadłościowe oraz częściowo zaspokoić wierzycieli i pokryć inne zobowiązania pieniężne dłużnika.

Korzyści z postępowania restrukturyzacyjnego

Przedsiębiorstwo, które decyduje się na restrukturyzację może wykluczyć ryzyko, jakie niesie ogłoszenie upadłości firmy. Zawarty układ zmienia zasady spłaty zobowiązań pieniężnych poprzez umorzenie części z nich, rozłożenie długu na raty lub też udzielenie karencji w spłatach czy konwersję wierzytelności na udziały albo akcje. Pozwala to na zaspokojenie wierzycieli. Dłużnik w czasie wybranej procedury restrukturyzacyjnej będzie korzystać z pewnego zakresu ochrony. Poza tym nie może wówczas dojść do przymusowej likwidacji majątku.

Upadłość przedsiębiorstwa  natomiast pozwala uniknąć kolejnych kłopotów w przyszłości. W tym wypadku koniecznie trzeba pamiętać o tym, że stosowny wniosek musi być złożony w terminie. W innym wypadku może dojść do dodatkowej odpowiedzialności przez dłużnika lub zarząd go reprezentujący – czyli na przykład spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.  Poza tym że dłużnik utracił zdolność do pokrycia zobowiązań finansowych, to dodatkowo może być objęty restrykcjami odszkodowawczymi, podatkowymi czy też karnymi. Zaniechanie często też prowadzi do wydania zakazu prowadzenia własnej działalności gospodarczej i zasiadania w organach spółek w przyszłości.