Jakie są modele użytkowania cloud computing?

Mężczyzna w firmie zajmuje się cloud computingiem

Śmiało można powiedzieć, że cloud computing to odpowiedź na zgłaszane przez biznes potrzeby. Organizacje, które potrzebują narzędzi do dostarczania i testowania nowych rozwiązań, nie muszą dzięki temu budować własnych centrów danych. Mogą one skorzystać z mocy obliczeniowych dostarczanych przez zewnętrzne chmury.

Czym jest cloud computing?

W dużym skrócie mówiąc, cloud computing to chmura obliczeniowa, która przybiera postać wielopoziomowej struktury internetowej. O działaniu w sieci usług można mówić, jeśli spełnione zostały dwa warunki. Przede wszystkim, zasoby i usługi magazynowane w chmurze muszą być dostępne na życzenie. Dzięki temu każdy użytkownik może korzystać z nich dokładnie wtedy, kiedy potrzebuje, a także dokładnie w taki sposób, jaki mu odpowiada. Drugą cechą magazynowania w chmurze jest wysoka elastyczność. Oznacza to, że usługa automatycznie skaluje się w miarę wzrastania potrzeb klienta.

Można więc powiedzieć, że cloud computing to aplikacja i zasoby informatyczne, które internet dostarcza klientowi na jego życzenie. Mowa tutaj o sieciach, serwerach, aplikacjach, usługach, a także pamięci masowej. Warto dowiedzieć się, jakie są modele użytkowania, jeśli chodzi o cloud computing.

Oprogramowanie jako usługa – SaaS

Jest to model, który obejmuje różnego rodzaju aplikacje działające w chmurze, czyli oprogramowanie, które jest udostępniane użytkownikom, łączące się z nimi przy pomocy internetu i przeglądarki. Ten model użytkowania ma wiele zalet, do których z pewnością należy możliwość szybkiej rejestracji i rozpoczęcia korzystania z aplikacji, wysoka dostępność danych, a także ich bezpieczeństwo w przypadku awarii komputera. Warto wspomnieć również o możliwości dynamicznego skalowania usługi, uwzględniającej potrzeby klienta.

Platforma jako usługa – PaaS

Jest to model, który udostępnia platformy przybierające postać usługi – co pozwala klientowi na eliminację kosztów i problemów związanych z koniecznością zakupu i utrzymania fizycznej platformy sprzętowej i niezbędnego oprogramowania. Ten model umożliwia szybsze tworzenie aplikacji i o wiele sprawniejsze wprowadzanie ich na rynek. Dzięki niemu można natychmiast wdrażać w chmurze nowe aplikacje, a także maksymalnie uprościć środowisko, a to dzięki realizacji oprogramowania pośredniego, które przybiera postać usługi.

Infrastruktura jako usługa – IaaS

Pod tym pojęciem kryje się udostępnianie infrastruktury, która umożliwia klientom korzystanie z sieci, serwerów, pamięci masowych oraz możliwości przetwarzania danych. Dzięki temu klient nie musi inwestować w bardzo kosztowny sprzęt, a infrastruktura jest dopasowywana dokładnie do jego potrzeb. Ten model dostarcza klientowi innowacyjnych i elastycznych usług za każdym razem, kiedy tylko ich potrzebuje.

Podsumowując, ciężko wyobrazić sobie współczesny biznes bez przetwarzania w chmurze. Z racji tego, że jest to rozwiązanie, które wiąże się z wieloma zaletami, korzysta z niego coraz większa liczba firm. Każdy podmiot zainteresowany użytkowaniem chmury, powinien skontaktować się z firmą działającą w obszarze rozwiązań chmurowych.