Jakie czynności powinny poprzedzać optymalizację procesów w firmie?

Osoby w biurze zajmują się optymalizacją procesów w firmie

Artykuł partnera.

Optymalizacja procesów to usługa oferowana dla tych przedsiębiorstw, które muszą i jednocześnie chcą dokonać zmian w ramach swojej struktury. Rozwój technologiczny i idące za tym zmiany w sposobie funkcjonowania nowoczesnych firm powodują konieczność wdrażania regularnych modyfikacji w organizacji. Optymalizacja procesów w firmie jest idealnym sposobem na zidentyfikowanie istotnych punktów odniesienia w planowanych zmianach zarówno organizacyjnych jak i przy wdrażaniu nowych produktów lub usług.

Cztery kroki do zoptymalizowania procesów biznesowych

Optymalizacja procesów biznesowych może polegać na podejmowaniu rozmaitych działań, w zależności od specyfiki pracy przedsiębiorstwa specjalizującego się w usprawnianiu pracy firm. Na przykład przedsiębiorstwo Nova Praxis z siedzibą w Krakowie stosuje podział wdrażania zmian na etapy, dzięki którym możliwe jest płynne zrealizowanie zakładanych modyfikacji w organizacji. W celu kompleksowej optymalizacji procesów biznesowych wykonywane są następujące kroki:

  • Audyt funkcjonowania organizacji,
  • opracowanie map procesów AS IS,
  • opracowanie planu zmian i rekomendacji,
  • optymalizacja na poziomie stanowisk,
  • optymalizacja na poziomie procesów,
  • wdrożenie zmian na poziomie produktów,
  • automatyzacja procesów.

Nie każdy proces optymalizacji procesów biznesowych musi obejmować wszystkie wskazane powyżej kroki, ich dobór jest uzależniony od potrzeb klienta. Równie nieoczywista jest kwestia kolejności poszczególnych kroków, która zależy od poziomu absorpcji zmian, jakie dane przedsiębiorstwo jest w stanie wdrożyć równocześnie.

Na czym polega optymalizacja procesów w firmie?

Warto przy tym dodać, że wdrożenie zmian wynikających z zastosowanej optymalizacji procesów powinno zostać poprzedzone pracą warsztatową i spotkaniami – z klientem i z przedstawicielami odpowiednich działów jego firmy. Wizualizowany jest wówczas schemat procesu, precyzowane są problemy przedsiębiorstwa, a także istniejące w nim marnotrawstwa i wąskie gardła.

Pierwszym etapem optymalizacji procesów jest poznanie problemów i oczekiwań kierownictwa inicjującego projekt. Kluczowa jest też opinia przedstawicieli odpowiednich działów uczestniczących we wdrożonym procesie, którzy mogą mieć rozłączne cele związane z optymalizacją funkcjonowania organizacji. Podczas przeprowadzanych z nimi warsztatów zbierany jest szczegółowy wywiad na temat obszarów wymagających zmiany. Po tym poszukiwane są rozwiązania, dzięki którym możliwe będzie zakończenie optymalizacji z sukcesem. Finalnie proponowane przez specjalistów modyfikacje są zatwierdzane bądź nie, a następnie precyzowany jest ostateczny plan działania w zakresie optymalizacji procesów.