Delegacja pracownika – o czym należy pamiętać?

pracownik pakuje sie w walizki na delegacje

Artykuł partnera.

Delegacja do pojęcia, które większość z nas rozumie w sposób intuicyjny. W rzeczywistości polskie prawo dokładnie określa zasady wyjazdów służbowych i delegacji oraz związane z nimi obowiązki pracodawcy. O czym należy pamiętać?

Delegacja – oddelegowanie pracownika a wyjazd służbowy

Przede wszystkim, oddelegowanie nie jest tym samym co podróż służbowa. To drugie pojęcie odnosi się do sytuacji, w której pracownik z polecenia pracodawcy udaję się poza miejsce, w którym stale wykonuje pracę. Polecenie wyjazdu zazwyczaj przygotowywane jest na piśmie i powinno dokładnie określać termin i miejsce wyjazdu. Pracodawca może wyciągnąć konsekwencje, jeśli pracownik odmówi wykonania polecenia.

Oddelegowanie to sytuacja, w której pracodawca wysyła pracownika na czas określony do innej miejscowości niż ta, wskazana w umowie, aby tam wykonywał swoją pracę. Oddelegowanie wymaga podpisania stosownego aneksu do umowy, bo w ten sposób zmieniają się warunki pracy.

Delegacje krajowe

Pracownikom udającym się w delegacje krajowe należy się dieta na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia, która wynosi 30 zł. W czasie od 8 do 12 godzin pracownikom przysługuje połowa diety, a powyżej 12 godzin całość. Po przekroczeniu całej doby za kolejną rozpoczętą pracownik otrzymuje połowę diety za rozpoczęte 8 godzin, a powyżej 8 godzin pełną dietę. Dieta może zostać zgodnie z przepisami zmniejszona, kiedy pracodawca zapewnia zatrudnionemu śniadanie (25%), obiad (50%) i kolację (25%).

Pracownikom uczestniczącym w delegacjach krajowych należy się także zwrot kosztów noclegu, o ile trwał on przynajmniej 6 godzin pomiędzy 21:00 a 7:00 rano. Pracownik musi przedstawić rachunek lub fakturę, a w przeciwnym razie pracodawca zwraca mu 150% wartości diety w ramach ryczałtu. Pracodawca jest też zobowiązany do pokrycia kosztów transportu, przy czym sam wyznacza środek transportu.

Delegacje zagraniczne

Podobnie wyglądają przepisy w przypadku zagranicznych delegacji. Poniżej ośmiu godzin pracownikowi przysługuje 1/3 diety, do 12 godzin połowa diety, a powyżej 12 godzin pełna dieta. Inaczej niż w przypadku delegacji krajowych dieta jest pomniejszana przy zapewnieniu posiłków:

  • śniadanie – 15%,
  • obiad – 30%,
  • kolacja – 30% .

Więcej ciekawych informacji, dotyczących rynku pracy można znaleźć na stronie agencji LeasingTeam, która zajmuje się rekrutacjami pracowników, ale także zagranicznymi delegacjami pracowniczymi do innych państw Unii Europejskiej.